7 MAI 2014

En tøff norsk vinter er ikke noe hinder for å opprettholde vårt byggetempo.