14 MAR 2017

"LATLAFT" har nettopp blitt tildelt "Sentral godkjenning for ansvarsrett". Det utvider vårt spekter av tjenester og forenkler prosessen mtp. byggetillatelse for våre kunder.