7 JAN 2015

Vi har nådd vårt mål ved å bygge mer enn 30 hytter i 2014 og å komme opp i et antall på nær 300 hytter til sammen. Disse tallene gjør "LATLAFT" til det ledende selskapet på markedet for håndlagedetømmerhus og gir et stabilt fundament for framtidig vekst og utvikling.

I 2015 planlegger vi å øke vår kapasitet med minst 20 % ved å bygge et helt nytt produksjonsanlegg og investere mye i vertikal integrasjon..
 
Vi ser fram til et vellykket samarbeid i 2015!