11 SEP 2014

Dette var på natta men heldigvis hadde vi installert seriekoplete brannvarslere og våknet da de satte igang å ule. Vi fikk omfattende skader i en vegg samt stuetak og loftstaket (oppstugu).

Hytta er laftet og eneste måten å få den tilbake til original stand, var å ta av taket og rive ned hytta stokk for stokk ned til under skadested, for så å bygge opp på nytt. Jeg var i kontakt med et par Norske firmaer i bransjen for å diskutere forskjellige løsninger på reparasjonen. Disse har vært meget hjelpsomme men vi endte alltid opp med samme konklusjon; andre etasje måtte rives og bygges opp igjen for å få et akseptabelt resultat.
Rådet jeg fikk av alle involverte var at dette burde fabrikken som hadde bygd hytta gjøre for å sikre at samme utførelse og teknikk ble benyttet. 
Vi hadde bare gode erfaringer med Latlaft fra byggeprosessen 3 tidligere da hytta ble bygget og hadde derfor ingen betenkligheter med å engasjere dem på nytt.
Kommunikasjonen med dem har vært veldig bra helt fra starten med rask respons på våre henvendelser. Latlaft sendte raskt en representant for å besiktige skaden og ta notater for senere å komme med et prisoverslag på reparasjonen. De har også fulgt opp raskt og punktlig vedrørende ønskede tilbakemeldinger under kalkulasjoner og kommunikasjon med forsikringselskapet. Selvom dette nå kom som ekstra belastning på en ellers hektisk hverdag hos dem.

Siden taket og andre etasje ble fjernet og hytta kun hadde et provisorisk dekke i den perioden hytta skulle bygges opp igjen på fabrikken var det viktig at denne perioden ble så kort som mulig. Latlaft tok med seg de nederste stokkene i andre etg. som referansestokker til fabrikken og klarte å bygge opp ny laftekasse og transportere dette til byggeplass på bare 3 uker. Dette var selvsagt viktig for å unngå å utsette resterende byggverk for regn og uvær. Når sant skal sies så hadde vi en fantastisk sommer med kun 2 dager med regn under de 7-8 ukene som reparasjonen tok.

Jeg hadde et par inspeksjoner under gjenoppbyggingen hvor ble kommentert hvorpå dette umiddelbart ble hensyntatt og rettet opp.

Når arbeidet gikk mot slutten ble jeg også tilkalt for en sluttinspeksjon for å sjekke at alt var slik vi var blitt enige om. De få tingene jeg fant som måtte rettes opp ble tatt på alvor og rettet opp så snart det var praktisk mulig. Dette var kun av kosmetisk art.

Under hele prosessen har vi fra begge sider hatt intensjon om å holde en god dialog med en åpen og regelmessig kommunikasjon for å unngå misforståelser. Dette sammen med intensjonen om å tilstrebe et godt samarbeide under arbeidets gang tror jeg er nøkkelen til et godt resultat.

Jeg kan absolutt anbefale Latlaft for de som måtte ønske å bygge en tømmerhytte.

Tor Olav Bjoraa