17 JUN 2013
Deltakelse i program for grønn innovasjon

Vi tar aktivt del i "Latvisk-norsk samarbeid gjennom program for grønn innovasjon", som organiseres av den norske stat.

"LATLAFT" er det eneste foretaket som arbeider med tre blant de tolv latviske foretakene som har presentert den mest interessante innovasjonsideen. Målet med dette prosjektet er å utvikle en bedre måte for å isolere tømmerhytter som blir til for hånd, i den hensikt å forbedre energieffektiviteten.